Arbeidsrecht

Wij adviseren en procederen in vrijwel alle voorkomende kwesties op het arbeidsrechtelijk vlak. We richten ons op zowel werkgevers als werknemers. U kunt hierbij denken aan:

  • het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten
  • het voeren van ontslagprocedures
  • het instellen van loonvorderingen
  • ontbindingsvergoedingen (gouden handdrukken) / transitievergoedingen

Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor minder dan 15 uur en een arbeidsomvang die vooraf niet goed te bepalen is (oproepkrachten dus) hebben per oproep recht op 3 uur salaris, ook als dat betekent dat sommige gewerkte uren dubbel worden betaald.

Dat bepaalde de Hoge Raad in een arrest van 3 mei 2013 in een uitspraak tussen een taxichauffeur en haar werkgever. De chauffeur werd per dag meer dan eens opgeroepen. Elke oproep moest tenminste 3 uur betaald worden, ook al betekende dit dat sommige uren dubbel betaald werden.

Werkgevers kunnen deze problematiek eenvoudig omzeilen door een arbeidsovereenkomst voor meer dan 15 uur aan te bieden. Doen ze dit niet, dan verdient de werknemer bescherming, aldus de Hoge Raad.

Wat doen we?

Ons kantoor is gespecialiseerd in wat wel wordt genoemd de sociale rechtshulp. Dat omvat onder andere het personen en ...

lees meer...

Wie zijn wij?

Advocatenkantoor Klein Hesselink is mr H. Klein Hesselink..

lees meer...