Vreemdelingenrecht

Wij adviseren en procederen in aangelegenheden die tot het vreemdelingenrecht behoren en hebben ervaring in procedures op vrijwel elk voorkomend vraagstuk op dit rechtsgebied. Daaronder valt overigens ook het asielrecht, en steeds belangrijker, het Europees migratierecht, dat wil zeggen de europese regelgeving op dit gebied. U kunt hierbij denken aan rechtsbijstand bij:

  • het aanvragen van een reguliere verblijfsvergunning, bijvoorbeeld in verband met gezinshereniging, verblijf als langdurig ingezetene in de Europese Unie, aanspraken op grond van de EU-regelgeving, ook voor Nederlanders,
  • machtiging voor voorlopig verblijf,
  • vergunning tot vestiging,
  • tewerkstellingsvergunningen,
  • vreemdelingenbewaring,
  • schadevergoeding,    
  • legalisatie- en verificatieprocedures,
  • in zaken die het nationaliteitsrecht betreffen.

Het kantoor is aangesloten bij de Specialistenvereniging Migratierecht Advocaten: www.svma-web/net

Wat doen we?

Ons kantoor is gespecialiseerd in wat wel wordt genoemd de sociale rechtshulp. Dat omvat onder andere het personen en ...

lees meer...

Wie zijn wij?

Advocatenkantoor Klein Hesselink is mr H. Klein Hesselink..

lees meer...