Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is een veelomvattend rechtsgebied. Zonder een volledige opsomming te geven van de zaken die wij op dit terrein doen, moet u vooral denken aan:

  • echtscheiding / ontbinding van geregistreerde partnerschappen
  • alimentatie
  • omgangsregeling
  • verdeling boedel / huwelijksgemeenschap
  • voogdij- en gezagskwesties
  • vaderschapsacties
  • géén erfrecht

Echtscheidingsconvenant

Hoewel een convenant met betrekking tot verdeling van gemeenschappelijke bezittingen en schulden geen vereiste is om een echtscheidingsverzoek te kunnen indienen, moet de gemeenschap natuurlijk uiteindelijk verdeeld worden.

Een model convenant kunt u hier downloaden. Het helpt in ieder geval om uw plichten te bepalen.

Het is een model, en niet zondermeer op iedere situatie toepasbaar. Het helpt in ieder geval de gedachten te bepalen wat er geregeld moet worden. Hoe u de verdeling vervolgens precies regelt hangt voor een groot deel af van waar u het over eens kunt worden.

Ouderschapsplan

Voor een echtscheidingverzoek bij de rechtbank wordt ingediend, moeten de ouders overeenstemming zien te bereiken over hoe zij na de echtscheiding hun kinderen samen verder opvoeden en verzorgen: er moet een ouderschapsplan worden gemaakt.

Gemakshalve kunt u dat hier downloaden.

Het is een model, en niet zondermeer op iedere situatie toepasbaar. Het helpt in ieder geval de gedachten te bepalen wat er geregeld moet worden. Hoe u de verdeling vervolgens precies regelt hangt voor een groot deel af van waar u het over eens kunt worden.

Wat doen we?

Ons kantoor is gespecialiseerd in wat wel wordt genoemd de sociale rechtshulp. Dat omvat onder andere het personen en ...

lees meer...

Wie zijn wij?

Advocatenkantoor Klein Hesselink is mr H. Klein Hesselink..

lees meer...