Personen Familierecht

Het personen- en familierecht is een veelomvattend rechtsgebied. Zonder een volledige opsomming te geven van de zaken die wij op dit terrein doen, moet u vooral denken aan:

  • echtscheiding / ontbinding van geregistreerde partnerschappen
  • alimentatie
  • omgangsregeling
  • verdeling boedel / huwelijksgemeenschap
  • voogdij- en gezagskwesties
  • vaderschapsacties
  • géén erfrecht
lege handen 19 9 (1)
shutterstock_270607577

Echtscheidingsconvenant

Hoewel een convenant met betrekking tot verdeling van gemeenschappelijke bezittingen en schulden geen vereiste is om een echtscheidingsverzoek te kunnen indienen, moet de gemeenschap natuurlijk uiteindelijk verdeeld worden.

Een model convenant kunt u hier downloaden. Het helpt in ieder geval om uw plichten te bepalen.

Het is een model, en niet zondermeer op iedere situatie toepasbaar. Het helpt in ieder geval de gedachten te bepalen wat er geregeld moet worden. Hoe u de verdeling vervolgens precies regelt hangt voor een groot deel af van waar u het over eens kunt worden.

Ouderschapsplan

Voor een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank wordt ingediend, moeten de ouders overeenstemming zien te bereiken over hoe zij na de echtscheiding hun kinderen samen verder opvoeden en verzorgen: er moet een ouderschapsplan worden gemaakt.

Gemakshalve kunt u dat hier downloaden.

Het is een model, en niet zondemeer op iedere situatie toepasbaar. Het helpt in ieder geval de gedachten te bepalen wat er geregeld moet worden. Hoe u de verdeling vervolgens precies regelt hangt voor een groot deel af van waar u het over eens kunt worden.

shutterstock_270607577

Arbeidsrecht

Wij adviseren en procederen in vrijwel alle voorkomende kwesties op het arbeidsrechtelijk vlak...
Meer info

Vreemdelingenrecht

Wij adviseren en procederen in aangelegenheden die tot het vreemdelingenrecht behoren en hebben ervaring....
Meer info

Personen- Familierecht

Het personen- en familierecht is een veelomvattend rechtsgebied. Zonder een volledige opsomming...
Meer info

Sociaal Zekerheidsrecht

We zijn tevens actief op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht: Zo adviseren en procederen wij...
Meer info

Maak een afspraak voor een gratis oriënterend gesprek.