Wie zijn wij

mr. H. Klein Hesselink is advocaat sinds 1989

Het kantoor heeft een algemene praktijk, met een accent op bestuursrecht, d.w.z. het recht dat de verhouding tussen de overheid (het bestuur) en de burgers regelt. Dat is bijvoorbeeld het recht op gebied van sociale verzekeringen (WW, WIA, Ziektewet) en sociale voorzieningen (bijstand, WMO, zorg). Daarnaast bijvoorbeeld het omgevingsrecht en het bestuursstrafrecht: boetes opgelegd door de gemeente of Uwv wegens verdenking overtreding voorschriften uitkering.

Ook op het gebied van het migratierecht, het vreemdelingenrecht, heeft het kantoor veel ervaring:  verblijfsvergunningen voor werk, gezinshereniging, asiel en humanitaire bescherming en dergelijke.

lege handen 19 9 (1)
verder kijken 2

Openingstijden:

Geopend van maandag t/m vrijdag van 09.30 – 16.30 uur.

Indien gesloten zijn wij bereikbaar op tel. 0115 – 61 64 00 of www.advocatenkantoorkleinhesselink.nl.

Mocht u toch niemand treffen stuur dan een e-mail naar info@advocatenkantoorkleinhesselink.nl

Arbeidsrecht

Wij adviseren en procederen in vrijwel alle voorkomende kwesties op het arbeidsrechtelijk vlak...
Meer info

Vreemdelingenrecht

Wij adviseren en procederen in aangelegenheden die tot het vreemdelingenrecht behoren en hebben ervaring....
Meer info

Sociaal Zekerheidsrecht

We zijn tevens actief op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht: Zo adviseren en procederen wij...
Meer info

Maak een afspraak voor een gratis oriënterend gesprek.