Sociaal zekerheidsrecht

We zijn tevens actief op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht: Zo adviseren en procederen wij bijvoorbeeld over:

 • bijstandsuitkeringen (waaronder bijzondere bijstand)
 • voorzieningen en pgb's op grond van de WMO
 • ziektewetuitkeringen
 • WW-uitkeringen
 • AOW-uitkeringen
 • arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO, Wia, Wajong), bijv. herkeuringsvraagstukken
 • nabestaandenuitkeringen
 • de zorgtoeslag
 • huurtoeslag
 • kinderbijslag
 • terugvordering van ten onrechte verstrekte uitkeringen
 • verhaal van bijstand

Het kantoor is lid van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrechtn SSZ: www.ssz-advocaten.nl

lege handen 19 9 (1)

Arbeidsrecht

Wij adviseren en procederen in vrijwel alle voorkomende kwesties op het arbeidsrechtelijk vlak...
Meer info

Vreemdelingenrecht

Wij adviseren en procederen in aangelegenheden die tot het vreemdelingenrecht behoren en hebben ervaring....
Meer info

Sociaal Zekerheidsrecht

We zijn tevens actief op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht: Zo adviseren en procederen wij...
Meer info

Maak een afspraak voor een gratis oriënterend gesprek.