Sociaal zekerheidsrecht

 • bijstandsuitkeringen (waaronder bijzondere bijstand)
 • voorzieningen en pgb's op grond van de WMO
 • ziektewetuitkeringen
 • WW-uitkeringen
 • AOW-uitkeringen
 • arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO, Wia, Wajong), bijv. herkeuringsvraagstukken
 • nabestaandenuitkeringen
 • de zorgtoeslag
 • huurtoeslag
 • kinderbijslag
 • terugvordering van ten onrechte verstrekte uitkeringen
 • verhaal van bijstand

Het kantoor is lid van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrechtn SSZ: www.ssz-advocaten.nl

lege handen 19 9 (1)

Vreemdelingenrecht

Wij adviseren en procederen in aangelegenheden die tot het vreemdelingenrecht behoren en hebben ervaring....
Meer info

Sociaal Zekerheidsrecht

We zijn tevens actief op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht: Zo adviseren en procederen wij...
Meer info

Maak een afspraak voor een gratis oriënterend gesprek.