Vreemdelingenrecht

Wij adviseren en procederen in aangelegenheden die tot het vreemdelingenrecht behoren en hebben ervaring in procedures op vrijwel elk voorkomend vraagstuk op dit rechtsgebied. Daaronder valt overigens ook het asielrecht, en steeds belangrijker, het Europees migratierecht, dat wil zeggen de europese regelgeving op dit gebied. U kunt hierbij denken aan rechtsbijstand bij:

lege handen 19 9 (1)
shutterstock_270607577
  • het aanvragen van een reguliere verblijfsvergunning, bijvoorbeeld in verband met gezinshereniging, verblijf als langdurig ingezetene in de Europese Unie, aanspraken op grond van de EU-regelgeving, ook voor Nederlanders,
  • machtiging voor voorlopig verblijf,
  • vergunning tot vestiging,
  • tewerkstellingsvergunningen,
  • vreemdelingenbewaring,
  • schadevergoeding,
  • legalisatie- en verificatieprocedures,
  • in zaken die het nationaliteitsrecht betreffen.

Het kantoor is aangesloten bij de Specialistenvereniging Migratierecht Advocaten: www.svma-web/net

Arbeidsrecht

Wij adviseren en procederen in vrijwel alle voorkomende kwesties op het arbeidsrechtelijk vlak...
Meer info

Vreemdelingenrecht

Wij adviseren en procederen in aangelegenheden die tot het vreemdelingenrecht behoren en hebben ervaring....
Meer info

Sociaal Zekerheidsrecht

We zijn tevens actief op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht: Zo adviseren en procederen wij...
Meer info

Maak een afspraak voor een gratis oriënterend gesprek.